معني حوا و ادم

برايت مى‌گويد: ديدن آدم و حوا در خواب، بدين معنى است كه اتفاقات و پيامدهاى نااميدكننده‌اى در زندگى شما رخ مى‌دهد. (معجم متن اللغة)

2022-12-06
    تومي و أوسكار
  1. فروشدن
  2. me/zeus110دانلود کل کلیپ ها:
  3. حوا (حَ وّ) [ ع